Vasario 27 d. ir kovo 5 d. vyko Lazdijų rajono 5-6 ir 3-4 klasių moksleivių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 5-6 klasių grupėje pirmąją vietą iškovo Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, antrąją – Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija. 3-4 klasių grupėje pirmąją vietą iškovo Lazdijų darželio-mokyklos „Kregždutė“ mokiniai, antrąją – Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, trečiąją vietą – Lazdijų darželis-mokykla „Vyturėlis“. Sveikiname. Nugalėtojams linkime sekmės zoninėse varžybose!