Į hipodromą grįžo tvarka!

Hipodromui grįžus į savivaldybės rankas, grįžo ir tvarka

 

Lazdijų hipodromas – viena didžiausių ir patraukliausių rajono renginių, siejamų su žirgininkyste, vieta, vos per metus tapo džiunglėmis. Europos Sąjungos lėšomis rekonstruotas objektas, kurio mums pavydėjo ne vieno rajono savivaldybė, 2017 metų birželio 14 d. buvo išnuomota VšĮ „Lazdijų hipodromas“. Nuomos sutartyje tarp rajono savivaldybės ir šios įstaigos buvo numatyta, kad VšĮ „Lazdijų hipodromas“ investuos savo lėšas – daugiau nei 11 tūkst. eurų – hipodromo infrastuktūrai gerinti, ilgalaikiam turtui įsigyti bei nepertraukiamai ir nuolat teiks viešąsias sporto, kultūrinių renginių ir kitas paslaugas. Svarbu tai, kad „Lazdijų hipodromas“ sutartyje numatytų įsipareigojimų ne tik nevykdė, bet taip apleido teritoriją ir statinius, kad jokia veikla ten jau ir nebegalėjo vykti. Esant tokioms aplinkybėms akibrokštu galima laikyti minėtos įstaigos vadovo kreipimąsi į savivaldybę ir prašymą prisidėti lėšomis prie VšĮ „Lazdijų hipodromas“ laimėto projekto žigų bėgimo takui. Natūralu, kad savivaldybė nesutiko ir priėmė kitą sprendimą – ne tik neskyrė prašomų lėšų, bet ir nutraukė koncesijos sutartį. Ūkiškas šeimininkas, šiuo atveju – rajono savivaldybė – negali mėtyti pinigų matydama, kad jos turtas neprižiūrimas. Nutraukus sutartį, laikinai prižiūrėti hipodromą pavesta VšĮ „Lazdijų sporto centrui“. Šio sprendimo tikslas – išsaugoti sukurtą turtą, susitelkus jį sutvarkyti ir tuomet ieškoti naujo hipodromo šeimininko, kuris realiai vykdytų veiklą hipodrome ir užtikrintų, kad žirginis sportas jame būtų vystomas, kad vaikai ir suaugę turėtų geras sąlygas treniruotis. Ilgai laukti nereikėjo. Merės Ausmos Miškinienės iniciatyva, susitelkus savivaldybės, Sporto centro, Lazdijų miesto ir Lazdijų kaimiškosios seniūnijų darbuotojams bei savanoriams, vos per dvi savaites hipodromas buvo sutvarkytas, pasikeitė neatpažįstamai ir jau laukia pavasario bei naujų savo šeimininkų. Neabejojama, kad ilgai laukti neteks ir dar šiais metais visi galėsime džiaugtis pagaliau efektyviai ir naudingai veikiančiu mūsų hipodromu. Lazdijų sporto centras dėkoja visiems prisidėjusiems prie hipodromo tvarkymo: Skirmantui Lydekai, ūkinės dalies darbuotojams, Mariui Bernatoniui, Lazdijų miesto ir kaimiškosios seniūnijų darbininkams, „Lazdijų vanduo“, Lazdijų kelių tarnybai.

Parašykite komentarą

PARTNERIAI