Moksleivių smiginio varžybos!

Šiandien Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje vyko Lazdijų rajono moksleivių smiginio varžybos. Visus dalyvius pasveikino Lazdijų sporto centro direktoriaus pavaduotoja ugydmui Daiva Pacukonytė bei Seirijų gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė. Dalyvavo mergaičių ir berniukų komandos iš Veisiejų, Seirijų gimnazijų bei Aštriosios Kirsnos mokyklos. Mergaičių grupėje pirmąją vietą iškovojo Seirijų gimnazijos komanda, antrąją vietą laimėjo Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos II komanda, trečiąją vietą užėmė Aštriosios Kirsnos mokyklos komanda. Berniukų grupėje pirmąją vietą laimėjo Veisiejų S. Gedos gimnazijos II komanda, antrąją vietą – Aštriosios Kirsnos mokyklos I komanda, trečiąją – Aštriosios Kirsnos mokyklos II komanda. Sveikiname visas komandas! Dėkojame kūno kultūros mokytojams už pagalbą.

Parašykite komentarą

PARTNERIAI