DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIAI

Pareigybės pavadinimasVidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR 2017m.Vidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR 2018m. I pusmetis
Direktorius1073,001081,00
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sportui980,00974,00
Sporto vadybininkas668,00649,00
Ūkvedys517,00530,00
Buhalteris258,00265,00
Sekretorė464,00469,00
Vairuotojas438,00469,00
Valytoja298,00300,00
Darbininkas380,00400,00
Elektrikas91,00101,00
Budėtoja203,00200,00
Sargai514,00535,00
Kūrikas-400,00
Treneriai591,00627,00

PARTNERIAI