DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIAI

Pareigybės pavadinimasVidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. I ketv.Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. II ketv.Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. III ketv.Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.
Direktorius1608,001608,001608,001608,00
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sportui1384,001384,001384,001384,00
Sporto vadybininkas1089,001089,001089,001089,00
Ūkvedys1090,001090,00917,00917,00
Buhalteris397,00397,00397,00397,00
Sekretorius692,00692,00692,00692,00
Vairuotojas692,00692,00692,00692,00
Valytojas555,00555,00555,00555,00
Darbininkas555,00555,00555,00555,00
Elektrikas143,00143,00143,00143,00
Budėtojas555,00555,00555,00555,00
Sargas555,00555,00555,000,00
Kūrikas555,00555,00555,000,00
Treneris909,00909,00909,00909,00

PARTNERIAI