KAINOS IR TARIFAI

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo 26 d.
sprendimo Nr. 5TS-1294
priedas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ
PASLAUGŲ KAINOS IR TARIFAI (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO)

1. Į rajonines varžybas – 0,29 Eur;
2. Į regionines varžybas – 0,58 Eur;
3. Į respublikines ir tarptautines varžybas – 2,90 Eur.

Juridinių ir fizinių asmenų užsakomų renginių, kuriuos organizuoja VšĮ Lazdijų sporto centras, organizavimas ne VšĮ Lazdijų sporto centro patalpose – 57,92 Eur už 1 val. (jeigu renginys trunka daugiau nei 4 val. – 43,44 Eur už 1 val.)

Juridinių ir fizinių asmenų užsakomų renginių, kuriuos organizuoja VšĮ Lazdijų sporto centras, organizavimas VšĮ Lazdijų sporto centro patalpose – 72,41 Eur už 1 val. (jeigu renginys trunka daugiau nei 4 val. – 57,92 Eur už 1 val.)

Patalpų, įrengimų ir inventoriaus suteikimas renginių vykdymui – 57,92 Eur už 1 val. (jeigu renginys trunka daugiau nei 4 val. – 43,44 Eur už 1 val.)

1. 0,64 Eur už 1 km Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai maršruto ilgis iki 120 km ir išvykos trukmė ne ilgesnė kaip 24 val.;
2. 0,55 Eur už 1 km Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai maršruto ilgis daugiau kaip 120 km ir išvykos trukmė ne ilgesnė kaip 24 val.;
3. 0,70 Eur už 1 km išvykoms į užsienį, kai išvykos trukmė ne ilgesnė kaip 24 val.;
4. 13,03 Eur už 1 parą ir kuro sąnaudos (degalus viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras perka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka) Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai išvykos trukmė ilgesnė kaip 24 val.;
5. 115,85 Eur už 1 parą ir kuro sąnaudos, kelių mokesčiai bei vairuotojų nakvynės ir maitinimo išlaidos išvykoms į užsienį, kai išvykos trukmė ilgesnė kaip 24 val.

1. Krepšinio, tinklinio kamuolio – 0,58 Eur už 1 val.;
2. Gimnastikos čiužinio – 0,87 Eur už 1 val.;
3. Stalo teniso stalo – 1,45 Eur už 1 val.

1. Krepšinio, tinklinio kamuolio – 0,87 Eur už 1 val.;
2. Rezultatų demonstracinės lentos – 0,87 Eur 3 Lt už 1 val.;
3. Tinklinio tinklo – 5,79 Eur už 1 val.;
4. Tinklinio aikštelės žymėjimo linijų – 4,34 Eur  už 1 val.;
5. Tinklinio tinklo su tinklinio aikštelės linijomis – 10,14 Eur už 1 val.;
6. Smiginio lentos su strėlytėmis – 4,34 Eur  už 1 val.;
7. Gatvės krepšinio stovo –  23,17 Eur už 1 parą.

Aerobinės gimnastikos suaugusiems vieno mėnesio treniruotės – 10,00 eurų.

1. Už 1 mėn. – 45 Eur;
2. Už 1 parą – 7 Eur.

1. Maitinimo  paslaugos (užimamos prekybos vietos plotas – 6 m2) – 7 Eur už 1 renginį;
2. Prekyba maisto produktais (užimamos vietos plotas – 6 m2)  – 5 Eur už 1 renginį;
3. Prekyba suvenyrais, žaislais ir kt. (užimamos vietos plotas – 6 m2) – 3 Eur už 1 renginį.

Salės apipavidalinimas renginiams – 15 Eur 1 renginiui.

1. Viena treniruotė – 3 eurai;
2. Vieno mėnesio treniruotės – 15 eurų;
3. Šešių mėnesių treniruotės – 70 eurų;
4. Vienų metų treniruotės – 150 eurų.