ISTORIJA

METAIS
0

     Jau nuo 1961 m. Lazdijuose veikė trenerio Julijono Jankausko treniruojamos tinklinio komandos, kurios tuo metu priklausė Vilkaviškio vaikų ir jaunių sporto mokyklai. Tai ir buvo pagrindas įsteigti Lazdijų vaikų ir jaunių sporto mokyklą. Lazdijų rajono sporto mokykla įkurta 1968 m. rugsėjo 1 d. Sporto mokykloje dirbo du treneriai, o ją lankė 120 moksleivių. Tuo metu buvo tik tinklinio ir šaudymo sporto šakos. Pirmuoju sporto mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Romas Kasparavičius (1968-1970), antruoju – Stanislovas Štarolis (1970-1972). Nuo 1973 metų iki 2014 metų Lazdijų sporto mokyklai, dabartiniam sporto centrui, ilgus metus vadovavo Anatolijus Mikutovskis.
     Tinklinis – pirmoji sporto šaka, kuri pradėjo garsinti Lazdijų rajoną. Trenerio Julijono Jankausko, Eugenijaus Šimansko, Anatolijaus Mikutovskio, Jadvygos Mačionienės auklėtiniai skynė laurus tinklinio aikštelėje. Vėliau tradicijas tęsė Joalita Lynikienė, Rasa Žukauskienė, Rasa Glinskaitė, Karolis Palionis. Šiuo metu vaikus treniruoja Martynas Lynikas ir Daiva Pacukonytė.

     1969 metais įsteigtas stalo teniso skyrius. Treneriu pradeda dirbti Juozas Austrotas. Po kelių metų treniruočių Veisiejuose besitreniruojančius sportininkus jau žinojo visa Lietuva. Įvairaus rango varžybose komandos dalyvaudavo finalinėse varžybose ir užimdavo prizines vietas. Po trenerio Juozo Austroto stalo teniso tradicijas tęsė Roma Žalimienė. Vėliau jo sūnus Juozas Austrotas, Gintaras Karaliūnas, Rasa Lazauskaitė. Šiuo metu stalo tenisininkus treniruoja Virginija Monkienė.

METAIS
0
METAIS
0

     Nuo 1975 metų Lazdijų sporto mokykla pradėjo plėsti savo veikla. Didėja sporto šakų, trenerių ir moksleivių skaičius.
     Šachmatai nuo seno buvo populiarūs Seirijuose, kur Lazdijų rajono šachmatininkus ruošė a.a. treneris Mindaugas Unguraitis. Vėliau šios sporto šakos paslapčių mokė Janina Kaminskienė.

     1984 metais atidaromas laisvųjų imtynių skyrius. Treneriu dirbo Vidmantas Dambrauskas, išugdęs ne vieną šios šakos čempioną.
     Gerų rezultatų pasiekė lengvosios atletikos skyrius, kuris veikė Leipalingio vidurinės mokyklos bazėje. Moksleivius treniravo puikus treneris Antanas Ruginis. Bet jam išvykus, kitų trenerių neatsirado.
     Ilgamečio šaškių šakos puoselėtojo Alberto Stabingio treniruojami šaškininkai šalies pirmenybėse ir čempionatuose nuolat tapdavo prizininkais. Dėja, išėjus Albertui Stabingiui į užtarnautą poilsį, pasekėjų šioje srityje neatsirado.

METAIS
0
METAIS
0

     1992 metais Lazdijų sporto mokykloje pradėjo dirbti jaunas specialistas Artūras Mačionis. Atidaromas jėgos trikovės skyrius. Nuo 2006 metų (iki 2019 metų) pradeda dirbti ir Povilas Andrulionis. Jų treniruojami sportininkai Klaudijus Malevskis, Lukas Marcelis, Ignas Karaliūnas pirmieji pradeda skinti laurus ne tik šalies, bet ir Pasaulio, Europos čempionatuose.

     Futbolas Lazdijų rajone turi senas tradicijas, kurias puoselėjo Stasys Gražulevičius, Albinas Jarmala. Didelį indėlį į šios šakos tradicijų išlaikymą įnešė ilgametis Veisiejų “Dainava” komandos vadovas Zenonas Sabaliauskas. 1995 metais sporto mokykloje atidaromas futbolo skyrius. Pirmuoju etatiniu treneriu pradėjo dirbti Drąsutis Targauskas. Trenerio auklėtinių rezultatai garsino Lazdijų rajoną. Dabar futbolo komandas treniruoja Teisutis Targauskas.

METAIS
0
METAIS
0

     1997 metais Krosnoje atidarytas žirginio sporto skyrius, o jau kiek vėliau žirginis sportas pradėjo veikti Seirijuose, Aštrioje Kirsnoje. Šiuo metu sportininkai treniruojasi Dzūkijos hipodrome. Treneriais dirbo Violeta Pliuskienė, Inga Gailiuvienė, Jonas Chaleckas, Gediminas Juknis, Džordana Urmanavičiūtė. Nuo 2020 metų pradėjo dirbti lenktyninių žirgų specialistas Linas Balčiūnas.

     1999 metais Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus mokyklos patalpose įkuriamas dziudo skyrius, kuris veikė iki 2015 m.  Pradeda dirbti Lietuvos nusipelnęs treneris Arūnas Valionis. Treneris subūrė talentingus vaikus, kurie greitai pradėjo skinti laurus šalies varžybose.

METAIS
0
METAIS
0

     2000 m. su naujosios sporto salės atidarymu Lazdijų mieste atsivėrė vaikams galimybė mokintis krepšinio pagrindų. Populiariausia Lietuvoje sporto šaka pritraukė gausų būrį vaikų. Krepšinio skyriaus treneriai Darius Liaukevičius ir Ričardas Čepononis mokė virš šimto moksleivių.
     Kartu su krepšiniu atidaromas aerobikos skyrius, kur merginas pradėjo ruošti trenerė Rasa Miknevičiūtė. Šiuo metu tradicijas tęsia aerobinės gimnastikos trenerės Gintarė Sabaliauskienė, Saiva Stankevičienė ir Jolanta Stankevičienė, kurios moko šios sporto šakos paslapčių per šimtą vaikų.

     2009 metais atidaromas Tailando bokso skyrius, kuris veikė iki 2011 metų. Sportininkus ugdė treneris Remigijus Paulionis.

 
 
 

     2019 metais atidaromas Kūno rengybos skyrius. Šiuo metu kūno rengybos treneriu dirba Artūras Mačionis.

METAIS
0
METAIS
0
METAIS
0

     Šiuo metu sporto centre veikia 7 sporto šakų skyriai, kuriuose treniruojasi 420 sportininkai. Nuo 2014 metų iki dabar sporto centrui vadovauja Darius Liaukevičius.