PROJEKTINĖ VEIKLA!

Šiandien VšĮ Lazdijų sporto centro direktorius Darius Liaukevičius ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis pasirašė projekto „Prasmingo laisvalaikio organizavimas Lazdijų miesto vaikams“ sutartį. Projekto įgyvendinimo metu, siekiant užtikrinti tinkamą tikslinės grupės laisvalaikio užimtumą, savirealizaciją, numatoma organizuoti reguliarius žirgų terapijos praktinius užsiėmimus, ekskursijas. Taip pat bus įsigyta žirgų terapijos praktinių užsiėmimų vykdymui reikalinga įranga, reikmenys ir priemonės. Projektas atitinka 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo, 1.1. uždavinio, 1.1.1. veiksmą: „Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto, asmens higienos ir priežiūros, sociokultūrinių ir savipagalbos paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“).

Parašykite komentarą

PARTNERIAI